Een Bijdrage

leveren aan het ontstaan van een harmonieuze samenleving in Nederland waarin de persoonlijke ontwikkeling van het individu centraal staat.

Het Verbeteren

van de sociaal-economische positie en het verhogen van het welzijnsniveau van de sociaal zwakkeren in de Nederlandse samenleving.

Ondersteuning

Ondersteuning en begeleiding van de ouders in relatie met hun kind in de ruimste zin van het woord.

Het Bevorderen

van integratie en interculturalisatie van de gemeenschappen in de Nederlandse samenleving onder andere door middel van onderwijs, welzijn en aan deze gerelateerde activiteiten.

Het Informeren

bemiddelen, begeleiden en ondersteunen van leerlingen in relatie met hun schoolloopbaan en ouders.

Wie zijn we?

01

Ontstaan

Stichting Educatief Centrum Utrecht (Stichting SECU) is een instelling die in het jaar 1995 is opgericht door ouders academici, young professionals en hogeschool- en universiteitsstudenten.

Stichting SECU houdt zich bezig met de ontplooiing en ontwikkeling van voornamelijk inwoners van Utrecht en biedt diverse activiteiten voor jong en oud.

02

Missie

Stichting SECU wil een bijdrage leveren aan de maatschappij en problemen voor zijn door proactief te handelen. Hierbij zijn respect en wederzijds begrip van groot belang.

Stichting SECU geeft ondersteuning en begeleiding aan scholieren, studenten en volwassenen bij hun scholing. Zo bestaat Stichting SECU uit een educatiecentrum die gespecialiseerd is op dat gebied. Stichting SECU is er niet alleen voor de jongeren, maar ook voor volwassenen, vrouwen, mannen, ouders en alle overige personen en instellingen die op het gebied van educatie en welzijn, advisering of ondersteuning nodig hebben zijn welkom bij Stichting SECU. Stichting SECU biedt om dit te bereiken verschillende projecten en activiteiten aan.

03

Doelgroep

Personen of instellingen die op het gebied van educatie en welzijn advisering, ondersteuning of begeleiding nodig hebben.

From our blog

Latest news & events

Secu Online

Neem contact op!

Onze Socials

Onze FacebookOnze InstagramOnze X

info@secuonline.nl