Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting SECU heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vind je hier en bij belastingdienst natuurlijk.

Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan Stichting SECU te schenken. Je mag door de Geefwet bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting. Ook daarover kun je meer lezen op de site hier. Onderstaand vind je voor Stichting SECU de ANBI-gegevens op een rij.

Algemene gegevens Stichting SECU

Livingstonelaan 609
3526 HL Utrecht
www.secuonline.nl
RSIN 804 55 07 36
KvK Inschrijvingsnummer 41187919

Doelstelling

Stichting SECU wil een bijdrage leveren aan de maatschappij en problemen voor zijn door proactief te handelen. Doelstellingen:

Een bijdrage leveren aan het ontstaan van een harmonieuze samenleving in Nederland waarin de persoonlijke ontwikkeling van het individu centraal staat;

Het verbeteren van de sociaaleconomische positie en het verhogen van het welzijnsniveau van de sociaal zwakkeren in de Nederlandse samenleving;

Ondersteuning en begeleiding van de ouders in relatie met hun kind in de ruimste zin van het woord;

Het bevorderen van integratie en interculturalisatie van de gemeenschappen in de Nederlandse samenleving onder andere door middel van onderwijs, welzijn en aan deze gerelateerde activiteiten;

Het informeren bemiddelen, begeleiden en ondersteunen van leerlingen in relatie met hun schoolloopbaan en ouders;

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: O.Umucu
Secretaris: A.Coskun
Penningmeester S.Tuncel
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting SECU.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hun verrichte werkzaamheden. Vrijwilligersvergoeding wordt gehanteerd voor vrijwilligers conform de voorwaarden van de belastingdienst.

 

Algemene Informatie Stichting SECU

Adres: Livingstonelaan 609 3526 HL Utrecht

Website: www.secuonline.nl

RSIN: 804 55 07 36

KvK Inschrijvingsnummer: 41187919

.

Het Bestuur

Ons bedrijf in gezichten.